be2 hjelper deg å finne kjærligheten
GRATIS registrering

Personvernerklæring be2

Printer-friendly versionPDF version

(24.06.2020)

Personvern er et viktig tema for be2 S.à.r.l., 13 rue du Commerce L-1351 Luxembourg Luxembourg (nedenfor „be2 S.à.r.l.“). Derfor behandles alle opplysninger om kundene våre utelukkende i tråd med gjeldende personvernlovgivning (EU GDPR).

Vi samler inn og bearbeider personlige opplysninger som gis i forbindelse med registrering på be2 nettsiden vår (nedenfor „be2“) og som du gir tillatelse til at samles inn, brukes og behandles.

 

Personlige opplysninger

Personlige opplysninger er all informasjon om en identifisert eller identifiserbar naturlig person (nedenfor "bruker"). Vi skiller mellom personlige opplysninger som gis i forbindelse med en gratis profil og de som gis i forbindelse med et Premium-medlemskap.

 

Gratisprofiler

I forbindelse med opprettelse av en gratis profil registrerer vi disse opplysningene:

Basisdata: Fornavn, e-post adresse, passord, kjønn, søkt kjønn, fødselsdato,

Personlige egenskaper: Karaktertrekk, høyde, øye- og hårfarge, hårlengde, figur, etnisk tilhørighet, yrke, utdannelse, årlig inntekt, alkohol- og røykevaner, antall barn, religion

Søkeprofil og andre merknader: Land, region, kommune/by, postnummer, personlig hilsen, profilbilde, utfyllende opplysninger i kategoriene „meninger“ og „lifestyle“

Dine transaksjonsdata: Kunde-ID, meldinger, dato for første gangs registrering, aktivitet på nettsiden vår, tilgangsmedium (mobil/pc), intern målingskode, dato og tidspunkt for innlogging, nettlesertype og -versjon, operativsystem, IP-adresse, enhets-ID, mobilprovider

 

Premium-medlemskap

I forbindelse med Premium-medlemskap registrerer vi også:

Bostedsadresse, etternavn, telefonnummer og betalingsopplysninger. Kredittkortopplysningene overføres via en sikker forbindelse til den betalingstjenesten vi samarbeider med og lagres i anonymisert form.

 

Formålet med bearbeidingen av opplysningene

Vi bearbeider de personlige opplysningene som angis ovenfor til disse formålene:

 • Å kunne gi deg de tjenestene og den kundeservicen du ønsker;
 • Gjennomføre og administrere det forretningsmessige forholdet mellom deg og oss - f.eks. å gjennomføres tjenester, motta betaling og oppgjør, innhente krav, bokføring;
 • Kontroll av kommunikasjonen mellom kunder og medarbeidere på vår kundeservice;
 • Informasjon om nye eller videreutviklede datingprodukter hos be2 S.à.r.l., eller hos be2 S.à.r.l.-partnere (Interdate S.A., 13 rue du Commerce, L-1351 Luxembourg), samt tilbud om nyhetsbrev;
 • Gjennomføring av kundeundersøkelser; markedsføringskampanjer, markedsanalyser;
 • Overholde juridiske krav (f.eks. skatte- og handelsrettslige krav om oppbevaring);
 • Bevaring og vern om sikkerheten i nettsidene og produktene og tjenestene vi tilbyr ved å hindre og avsløre sikkerhetsrisikoer, bedrageri og andre kriminelle handlinger eller slike som er gjort med kriminell hensikt, samt ved analyse av innholdet;
 • Løsning av tvister, gjennomføring av eksisterende avtaler og hevding, gjennomføring og svar på rettslige krav.

Behandling av personlige opplysninger er nødvendig i sammenheng med situasjonene ovenfor; det gjelder også for gjennomføring av selve (det avtalefestede) forretningsforholdet med deg. Det juridiske grunnlaget for databehandlingen er - forutsatt at det ikke uttrykkelig er angitt noe annet - artikkel 6 (1) (b) og (f) i den tyske personvernloven eller din samtykkeerklæring iht. artikkel 6 (1) (a) i den samme loven.

Dersom opplysningene ovenfor behandles til andre formål enn det opprinnelige, er vi forpliktet til å informere deg på forhånd og også å oppgi det nye formålet. Dette gir deg mulighet til å motsette deg bruken av opplysningene om deg til dette nye formålet.

 

Deling av opplysninger

Alle opplysninger du gir oss behandles konfidensielt. Vi selger ikke personlige opplysninger videre til utenforstående.

Opplysningene du gir oss blir ikke videreformidlet til tredjepart med mindre du har gitt ditt samtykke eller vi er juridisk forpliktet / har rett til å gjøre dette.

 

Vi videreformidler personlige opplysninger til rettsvesenet, skattemyndighetene og kontrollmyndigheter i den grad det er juridisk tillatt og påkrevd, for å overholde gjeldende rett eller å gjøre gjeldende, utøve eller forsvare rettslige krav. Vi gjør alt vi kan for å finne tiltak som garanterer beskyttelse av dine personlige opplysninger.

Når det er nødvendig for å kunne gi deg de tjenestene du ønsker, sender vi opplysningene om deg videre til disse foretakene hhv. typene foretak:

 • insparx GmbH, Erika-Mann-Straße 63, 80636 Munchen, Tyskland. Denne tjenesteyteren er ansvarlig for driften av nettplattformen vår og for markedsføring og distribusjon av nyhetsbrevet.
 • Tilbyder av betalingstjenester, betalingsbanker: for eksempel https://www.wirecard-cardsolutions.co.uk/privacy-policy/.
 • Ved manglende betaling, til inkassoforetak for å forsvare våre interesser.
 • Til samarbeidspartnere / partnere i forbindelse med markedsføring og e-post nyhetsbrev.
 • Opplysninger kan stilles til rådighet for spesialiserte tjenesteytere med formål å motvirke eller bekjempe misbruk fra kunders eller tredjeparts side.
 • IT-leverandør for lagring av data i EU.

Deling med mottakere utenfor EU skjer kun når formålet krever det og kun på grunnlag av EUs standardreglement eller dersom foretaket er sertifisert i USA iht. EU/US Privacy Shield (www.privacyshield.gov). Dette sikrer at opplysningene om deg behandles i tråd med regelverket også i USA (avgjørelse i EU-kommisjonen per 12.07.2016, saksnr. C(2016) 4176 final, ABl L 207/1 per 01.8.2016).  

Lagringstid

Dersom det ikke angis noen lagringstid når opplysningene gis (f.eks. i forbindelse med en samsvarserklæring), vil personopplysningene slettes når de ikke lenger har noe formål, forutsatt at ikke juridiske krav til oppbevaring (f.eks. i handels- eller skattesammenheng) sier noe annet.

 

Datasikkerhet

Vi treffer tekniske og organisatoriske tiltak for å beskytte opplysningene som vi lagrer og behandler mot manipulasjon, tillitstap, ødeleggelse og uautorisert tilgang. Sikkerhetstiltakene våre forbedres og utvikles permanent i tråd med den teknologiske utviklingen som finner sted.

 

Brukerrettigheter: Krav på innsikt, rettelse, sletting eller bruksbegrensning av personlige opplysninger, klagerett samt rett til dataportabilitet.

I tråd med gjeldende rett, opplyser vi på forespørsel hvorvidt, og i så fall hvilke, personopplysninger vi lagrer hos oss. Hvis du er registrert som bruker, gir vi deg mulighet til selv å gå inn og se hvilke data som er lagret og å endre eller slette dem ved behov. Dersom vi, til tross for anstrengelsene omkring personvern og datasikkerhet, skulle ha lagret feil opplysninger og du ikke selv kan gå inn og rette dem, vil vi på oppfordring gjøre det for deg.

Du har rett til å kreve begrensninger i bruken vi gjør av personopplysningene dine. Du kan dessuten kreve å motta en strukturert, vanlig og maskinelt lesbar utskrift av opplysningene som er lagret. Du kan også motsette deg at vi behandler opplysningene om deg.

Videre har du rett til å kreve at vi sletter opplysningene om deg så lenge det ikke finnes juridiske krav om at de skal beholdes. Vi sletter alle data som ikke lenger er relevante for det formålet de opprinnelig hadde og dersom du trekker tilbake samtykkeerklæringen, forutsatt at det ikke finnes andre, juridiske grunner til at det ikke kan skje. Dessuten sletter vi slike opplysninger hvis det viser seg at behandlingen av dem var ulovlig eller du har klaget på behandlingen og det ikke finnes noen annen som har berettiget interesse av behandlingen. Opplysningene slettes også når vi er juridisk forpliktet til å gjøre det. Vi har implementert tekniske tiltak for å informere alle som mottar data om deg, om retten du har til å kreve sletting eller retting. Dette gjelder også dersom vi har åpenbart eller offentliggjort opplysningene. Alle lenker, kopier og duplikater av personlige opplysninger om deg.

Hvis du har samtykket i behandling av dine personlige opplysninger, har du når som helst rett til å trekke det tilbake, med virkning framover i tid. Tilbaketrekking av samtykke ulovliggjør ikke tidligere bearbeiding av opplysningene.

Opplysningene gis frivillig til foretaket vårt. Men opplysningene er nødvendige for en videre avtale og for å kunne svare på henvendelser fra deg. Hvis du ikke er villig til å gi disse opplysningene, vil det eventuelt ikke være mulig å inngå en avtale eller svare på henvendelser fra deg. Disse opplysningene er en forutsetning for at vi skal kunne inngå en avtale.

Her finner du kontaktopplysninger til vår personvernansvarlige:

[email protected] eller per post

be2 S.à.r.l. be2 13 rue du Commerce
L-1351 Luxembourg
Luxembourg

Du har også mulighet til å klage på vår behandling av opplysningene om deg til en ansvarlig myndighet.

Personvernmyndigheten som er ansvarlig for vår bedrift er:

Commission nationale pour la protection des données

1, avenue du Rock’n’Roll L-4361 Esch-sur-Alzette Luxemburg

Tel: (+352) 26 10 60 -1 www.cnpd.lu

Som bruker har du også mulighet til å henvende deg til din nasjonale personvernmyndighet (datatilsynet): (https://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080).  

Nyhetsbrev

Når du registrerer deg for nyhetsbrevet vårt vil opplysningene du gir utelukkende brukes i denne sammenheng.

Vi trenger navn og en gyldig e-post adresse for å kunne registrere deg. For dette formålet lagrer vi din godkjenning for å motta våre nyhetsbrev. Opplysningene brukes kun i sammenheng med utsendelse av nyhetsbrevet.

Ditt samtykke til lagring og bruk av opplysningene til forsendelse av nyhetsbrevet kan du trekke tilbake når som helst. Alle nyhetsbrevene inneholder en avbestillings-lenke. Dessuten kan du når som helst avbestille nyhetsbrevet direkte på e-post til [email protected] eller per post til denne adressen:

be2 S.à.r.l. be2 Kundenbetreuung 13 rue du Commerce
L-1351 Luxembourg
Luxembourg

 

Loggfiler

Hvis du går inn på nettsiden vår, sender nettleseren din av tekniske grunner automatisk disse dataene (heretter "loggfiler") til nettserveren vår:

- Dato og tidspunkt for besøket, URL til siden du kom fra, filen du gikk inn på, mengde data, nettlesertype og -versjon, operativsystem, IP-adresse, domenenavn til internett service provideren din

Dette er informasjon som ikke kan tilbakeføres til en konkret, naturlig person. Opplysningene er teknisk nødvendige for å kunne gjengi nettsidene du ønsker å se på en korrekt måte og er påkrevet for bruk av internett-tilbud. Loggfilene vurderes rent statistisk for å optimalisere nettsidene våre og teknikken som ligger bak. De slettes etter bruk.

Loggfilene lagres adskilt fra andre data som registreres i sammenheng med bruken av tjenestene vi tilbyr.

 

Pseudonymisering og anonymisering av brukerprofiler

be2 gjennomfører analyser av kundenes bruk av be2-tjenestene og oppretter i den sammenheng anonymiserte eller pseudonymiserte brukerprofiler. Analysen av brukerprofilene er ikke personrelatert, men skjer i anonymisert eller pseudonymisert form. Analysen brukes for å forbedre tilbudet på nettsiden vår.

 

Sporingsbaserte analyser, remarketing-verktøy

For hele tiden å kunne forbedre og optimalisere tilbudet vårt, gjør vi bruk av såkalt tracking-teknologi.

Google Analytics:

be2 bruker Google Analytics, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, en nettanalyseløsning fra Google Ireland Limited (nedenfor „Google“). Google Analytics bruker såkalte informasjonskapsler (cookies), dvs. tekstfiler som lagres på kundens computer og gjør det mulig å analysere kundens bruk av nettsiden. Informasjonen Google samler om bruken av denne nettsiden (inkludert IP-adressen) overføres til Googles server og lagres der. Google bruker denne informasjonen til å evaluere kundens bruk av nettsiden, sette sammen analyser av nettsideaktiviteten for den som eier siden, og utvikle andre typer tjeneste i forbindelse med bruken av nettsiden. Google vil overføre denne informasjonen til tredjemann hvis loven krever det eller denne tredjemann bearbeider informasjonen på oppdrag fra Google. Google vil ikke i noe tilfelle sammenføre kundens IP-adresse med andre Google-data. Kunden har rett til å hindre at det plasseres informasjonskapsler ved å gjøre innstillinger på nettleseren; vi gjør imidlertid oppmerksom på at det dermed ikke er sikkert at alle funksjonene på siden kan utnyttes 100%. Når han/hun bruker nettsiden erklærer kunden seg innforstått med at Google samler og bruker informasjonen slik det beskrives ovenfor. Mer informasjon om Google Analytics og personvern finner du på https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Vår brukeranalyse benytter Universal Analytics. Dette tillater oss å hente informasjon om bruken av våre tilbud på forskjellige enheter ("Cross Device"). Vi bruker en anonym bruker-ID-streng-cookie-teknologi som ikke inneholder noen personlige data og som ikke formidler data til Google. Datainnsamling og lagring kan når som helst deaktiveres via en utvidelse (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?). Denne deaktiveringen må gjøres på alle systemer som du bruker, f.eks., i en annen nettleser eller på din mobiltelefon. Mer informasjon om Universal Analytics finner du her: https://support.google.com/analytics/answer/2838718? 

Følgende Google Analytics annonseringsfunksjoner er aktivert:

 • Remarketing med Google Analytics
 • Rapportering av eksponeringer på Google Displaynettverk.
 • Google Analytics rapporter om demografi og interesser
 • Integrerte tjenester hvor Google Analytics er påkrevd for å samle inn data via cookies og kjennetegn.

Disse annonseringsfunksjonene gir Google Analytics mulighet til å samle inn data om din nettaktivitet via Google cookies (mer informasjon her: https://www.google.com/policies/technologies/types/) og kjennetegn, samt data samlet via standard Google Analytics implementering.

Google Ads (remarketing)

be2 bruker også remarketing-funksjonen som finnes i tjenesten Google Ads. Google Ads er et nettbasert reklameprogram fra Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland (“Google”). Med remarketing-funksjonen kan vi presentere reklame for nettsiden vår for brukere av andre nettsider i Google-systemet (på selve Google, såkalte "Google-annonser" eller andre nettsider), basert på brukernes interesser. Da analyseres brukerens interaksjon med nettsiden vår - f.eks. hvilke tilbud brukeren synes er interessante - for å kunne vise målrettet reklame også når brukeren går inn på andre nettsider. For å gjøre dette lagrer Google et tall i nettleserne til brukere som besøker spesielle Google-tjenester eller nettsider i Google-nettverket. Med dette tallet, som er en "informasjonskapsel" (cookie), registreres brukerens besøk. Tallet brukes for entydig identifikasjon av nettleseren på en bestemt computer - men kan ikke identifisere en person. Informasjonen Google samler om bruken av nettsiden vår (inkludert IP-adressen) overføres vanligvis til Googles server og lagres der. Vi gjør oppmerksom på at på denne nettsiden har Google Ads (remarketing) blitt utvidet med koden “gat._anonymizeIp();” for å sikre anonymisert registrering av IP-adresser (såk. IP-masking). Vi har altså sørget for at IP-adressen din bare registreres av Google i avkortet form; dette sikrer anonymisering og gir ingen mulighet til å spore din identitet. Hvis IP-anonymisering aktiveres på denne nettsiden vil Google avkorte IP-adressen din før den sendes innenfor EU eller EØS-området. Kun i unntakstilfeller vil hele IP-adressen sendes til en Google-server i USA før den avkortes der.

Du kan hindre at informasjonskapslene lagres ved å gjøre innstillinger på nettleseren din. Vi gjør oppmerksom på at dette kan påvirke hvilke funksjoner du får tilgang til på nettsiden. Du kan også deaktivere interesserelatert reklame på Google og interesserelatert Google reklame på nettet (i Google displaynettverk) i nettleseren din. Da går du inn på www.google.no/settings/ads, på underpunktet "deaktivering" og klikker på "deaktivere". Du kan også deaktivere interesserelatert reklame på https://www.networkadvertising.org/choices/?partnerId=1/ med en opt-out; da vises en opt-out cookie på computeren din.

Google Firebase

be2 bruker Google Firebase, som er en tjeneste levert av Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland (Google). Google Firebase bruker sporingsteknologi, noe som gjør at vi kan analysere hvordan appen vår brukes. Til dette formål samles informasjon om appbruk som sendes til Google, hvor den lagres lokalt. Google bruker din enhets annonsør-ID for dette. Ytterligere informasjon om Google Firebase og databeskyttelse finner du på https://www.google.com/policies/privacy/ og https://firebase.google.com/. Google er Privacy Shield-sertifisert. Du kan administrere din annonsør-ID i din enhets innstillinger (iOS: Personvern> Annonsering > Begrens annonsesporing; Android: Konto> Google> Annonser).

Firebase brukes også til å formidle Push-varsler (også kjent som i-app-meldinger), som er meldinger som vises i appen. For dette er din mobilenhet tilordnet en pseudonymisert push-referanse, som tjener som destinasjon for push-varsler eller i-app-meldinger. Du kan når som helst aktivere eller deaktivere innholdet av push-varsler som følger: (1) Finn appen under Innstillinger > Applikasjoner. Under App-Innstillinger > Varsler kan du til enhver tid administrere innholdet av push-varsler. (2) Du kan også administrere innholdet av push-varsler på enheten under Innstillinger > Meldinger.

Smarttelefon-appene be2 bruker Crashlytics som er en del av Google Firebase og rapporterer hvis programmet krasjer. Det overføres ingen form for personrelaterte opplysninger. Det sendes kun krasjrapporter i sanntid med nøyaktige opplysninger om kodepunkter og enheter. Dette forenkler vedlikeholdet og forbedrer stabiliteten i appen. Her finner du personvernerklæringen til Crashlytics: https://www.google.com/policies/privacy/

adjust

be2 bruker også analyseverktøyet „adjust“ fra adjust GmbH, Saarbrücker Str. 37A, 10405 Berlin (“adjust”). adjust bruker brukernes IP- og Mac-adresser, med kun i anonymisert form Det er ikke mulig å trekke konklusjoner om en naturlig person.

Annonsør-ID

For å spore og annonsere bruker appen be2/c-date annonsør-ID, også kjent som "Annonsøridentifikator" (IDFA), for Apple-enheter og "Android Advertiser ID" (Annonsør-ID) for enheter som kjører Google produkter og tjenester. Disse blir i det følgende referert til som "Annonsør ID(-er)". Brukeren kan deaktivere annonsør-IDen. For iOS-enheter gjøres dette i Innstillingene under Personvern > Annonsering ved å velge alternativet "Ingen annonsesporing". For enheter som kjører et Android-system, gjøres dette under "Google Innstillinger" (eller under "Innstillinger" og deretter i "Google") ved å trykke på "Annonser" og deretter velge alternativet "Ikke bruk annonsetilpassing". Annonsør-ID er pseudonym.

Mer informasjon, så vel som Apples personvernerklæring finner du her: https://www.apple.com/legal/privacy/  

Mer informasjon, så vel som Googles personvernregler finner du her: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

iAD Framework

For sporing og salgsfremmende formål av Apple Search Ads bruker be2/c-date Apples iOS-app iAD Framework (Apple Inc., en Apple Park Way, Cupertino, CA 95014, USA). Mer informasjon samt Apples personvernregler for  søkeannonser finner du her: https://searchads.apple.com/privacy/

Smartly

be2 bruker verktøyet Smartly.io for å produsere og administrere reklame på Facebook og Instagram. Smartly.io er en tjeneste fra Solutions Inc. med hovedkontor i Elielinaukio 2 G, 00100 Helsinki, Finland. Når en bruker klikker på en reklame fra be2 på Facebook eller Instagram og føres videre til en be2-side, kan følgende opplysninger samles og sendes til Facebook: 1) Identifikasjon av Facebook-annonsen, 2) Tidspunktet for klikking på annonsen. Smartly kan hente disse opplysningene i ikke-personrelatert og aggregert form. Vi gjør oppmerksom på at vi har stilt inn dette verktøyet slik at personrelaterte data om brukerne ikke deles med Smartly. Du finner mer informasjon om datavern hos Smartly.io på https://cdn2.hubspot.net/hubfs/1570479/Privacy%20Policy/Smartly.io%20Privacy%20Policy.pdf?t=1541065391182

Facebook Egendefinert Publikum - Facebook Pixel

I vår tjeneste bruker vi den såkalte "Facebook-Pixel" fra Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA (“Facebook”). Formålet er vår legitime interesse i analyse, optimalisering og den økonomiske driften av vår virksomhet. Denne kan spore atferden til brukere, for eksempel når du klikker på en Facebook-annonse. Denne metoden brukes til å evaluere effektiviteten av Facebook-annonser for statistiske formål og markedsundersøkelsesformål og kan i tillegg bidra til å optimalisere fremtidige markedsføringskampanjer. Innenfor rammen av Facebook Egendefinert Publikum, overfører vi ikke dataregistre, spesielt ikke e-mailadresser fra våre brukere - hverken kryptert eller ukryptert - til Facebook.

"Data innsamlet i sammenheng med Pixelbruken er anonym for oss. Dataene gir oss ingen informasjon om identiteten til brukerne. Imidlertid lagres dataene og behandles av Facebook, slik at en kobling til den respektive brukerprofil er mulig og Facebook kan benytte dataene for egne reklameformål, i henhold til Facebooks databruksdirektiv (https://nb-no.facebook.com/about/privacy/). Du kan gi Facebook og dets partnere tilgang til å vise annonser på og utenfor Facebook. Med dette som formål kan derfor en informasjonskapsel lagres på din datamaskin. Gjeldende informasjon om generelle databeskyttelsesregler (GDPR) kan du finne her: https://nb-no.facebook.com/business/gdpr."

Skulle du ønske å deaktivere bruken av Facebook Egendefinert Publikum på nettsiden, kan du gjøre det her: https://nb-no.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. Du må være innlogget på Facebook

For å deaktivere bruken av informasjonskapsler på din datamaskin, kan du angi dette i din nettleser slik at ingen flere informasjonskapsler lagres i fremtiden, eller slik at allerede lagrede informasjonskapsler kan slettes. Imidlertid kan dette medføre at noen funksjoner på våre nettsider ikke lenger kan utføres. I tillegg er det flere forskjellige programmer tilgjengelig som hindrer slike data fra å bli formidlet til Facebook. Du kan bruke disse programmene hvis du vil deaktivere dataoverføring til Facebook.

I tillegg har du mulighet til å velge bort sporing av Facebook Pixel i denne nettleseren. For å gjøre det - vennligst klikk her: Deaktiver Facebook Pixel for denne nettleseren. En out-out cookie blir lagt til i din nettleser for å forhindre innsamling av dine data når du besøker denne nettsiden i fremtiden.

Facebook-Connect

Du har mulighet til å logge deg på hos oss med Facebook-Connect. Facebook Inc., 1 Hacker Way, 94025 Menlo Park, CA, USA, Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland. Det gjør en ekstra registrering umulig. For innlogging sendes du videre til innlogging på Facebook. Da knyttes Facebook-profilen din sammen med våre tjenester. Denne sammenknyttingen gjør at vi automatisk mottar disse opplysningene: Aldersgruppe, fødselsdato, e-post, fornavn, etternavn, kjønn, Facebook id, lenke til Facebook profil, språk, bilde, tidssone, bekreftet Facebook profil, tilgangs-token, signert avtale.

Av disse opplysningene gjør vi utelukkende bruk av din fødselsdato, e-post, fornavn, kjønn, bilde, tilgangs-token og signert avtale. Vi trenger disse opplysningene for å kunne identifisere deg når vi inngår en avtale.

Mer informasjon om Facebook-Connect og innstillinger for privatsfære hos Facebook finner du under Personvern https://nb-no.facebook.com/about/privacy og Bruksbetingelser https://nb-no.facebook.com/legal/terms.

Facebook SDK

Videre bruker vi verktøyet SDK fra Facebook Inc., 1 Hacker Way (9.460,83 km), 94025 Menlo Park, CA, USA, Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland (“Facebook SDK”) i sammenheng med appen vår. Facebook SDK lar oss vurdere brukeroppførselen anonymt og måle den aktive bruken (f.eks. innlegg, kommentarer, avstemninger). Dette gir oss ikke på noen måte tilgang til data fra Facebook eller Facebook profiler. Du finner mer informasjon om Facebook SDK på https://developers.facebook.com/docs/ios og https://developers.facebook.com/docs/android.

Taboola

Denne nettsiden bruker Taboolas innholds- og oppdagelsesteknologi til å anbefale deg annet elektronisk innhold som du kanskje er interessert i. Taboola samler inn informasjon om din enhet og handlingsmønster på denne nettsiden (og andre partnerwebsteder) ved hjelp av informasjonskapsler og lignende teknologi. For ytterligere informasjon, se Taboolas personvernpolicy (https://www.taboola.com/privacy-policy) eller klikk her (https://www.taboola.com/privacy-policy#optout) for å velge bort.

Verizon Media - Yahoo

Dette nettstedet bruker Verizon Media - Yahoos content discovery teknologi for å anbefale deg annet online innhold som du kan være interessert i. For å gi disse anbefalingene, samler Verizon Media - Yahoo informasjon om enheten din og din oppførsel på dette nettstedet (og andre partnernettsteder) ved hjelp av informasjonskapsler og lignende teknologier. Hvis du vil vite mer, kan du se Verizon Media - Yahoos personvernregler (https://www.verizon.com/about/privacy/full-privacy-policy) eller klikke på "Personvern-siden" i My Verizon for å velge bort.

Cloudflare

For beskyttelse mot angrep, ondsinnede bots, så vel som å optimalisere innlastingstiden for vår webside, bruker vi tjenestene til vår teknologipartner Cloudflare, Inc., 101 Townsend St, San Francisco, CA 94107, USA. Alle data som overføres til og fra denne websiden (inkludert din IP-adresse), behandles via det verdensomspennende („Content Delivery Network“) Cloudflare. Som standard brukes det nærmeste datasenteret. Cloudflare drifter datasentre innen EU. For datasentre utenfor EU gjøres „EU standard contractual clauses“ gjeldende. For å gjenkjenne og forsvare seg mot angrep lagrer Cloudflare tilgangsdata som vanligvis slettes innen 4 timer, senest innen 3 dager. For ytterligere informasjon om Cloudflare s personvern gå til https://www.cloudflare.com/security-policy. Detaljer om hva Cloudflare lagrer finnes her: https://blog.cloudflare.com/what-cloudflare-logs/.  Ved å bruke denne websiden godtar du behandling av innsamlede data av Cloudflare som beskrevet ovenfor.

Automatisk behandling

Dette gjøres for å dele kundene inn i ulike mål- og brukergrupper, med blant annet det formål å sende målgruppespesifikke nyhetsbrev der be2s produkter og tjenester presenteres, med formål om å sende interessebaserte annonser til disse målgruppene, samt med det formål å levere tilpassede tjenester, tilbud og rabatter som oppfyller kundenes behov. Det juridiske grunnlaget er be2s legitime interesse i direktemarkedsføring og annonsering av egne produkter.

be2 bruker også automatisk behandling for å identifisere svindelmønstre og forhindre misbruk av nettstedet. Følgende opplysninger behandles for disse formålene: profilopplysninger, bruksdata, geodata, betalings- og kjøpsdata samt personopplysninger, som innhentes i forbindelse med registrering, fullføring av personlighetstester og profilen, bruk av tjenesten vår samt i kjøpsprosessen. Dataene sammenfattes under et pseudonym og sammenlignes med historiske data i en automatisk test. Dersom det er mistanke om misbruk, vil en ansatt se gjennom informasjonen, inkludert profilen det dreier seg om, tilhørende data samt eventuelle rapporterte kontraktsbrudd fra andre medlemmer. Dersom det oppdages ulovlig eller uautorisert aktivitet innenfor eller utenfor tjenesten vår, iverksettes tiltak som kan ha betydelige konsekvenser for brukeren (inkludert midlertidig eller permanent stengning av kontoen). Det juridiske grunnlaget for behandlingen er be2- og be2-medlemmenes legitime interesse av at be2-tjenesten ikke misbrukes av tredjeparter for kontraktmessige og/eller ulovlige handlinger.

Medlemskommunikasjon
 
be2 tilbyr sine premiummedlemmer i noen land funksjonen å kommunisere med andre medlemmer via videochat. Dette gjøres av en tjenesteleverandør med utgangspunkt i USA og tar hensyn til personvernforordningen (GDPR) regler for ordrebehandling. Video-chatten er kryptert peer-to-peer. Det er ingen lagring av video og lydinnhold. Ved bruk av videochatten overføres IP-adressen og kundenummer til tjenesteleverandøren. Tjenesteleverandøren lagrer tid og varighet på video-chatten for faktureringsformål. I denne sammenhengen blir ikke flere data samlet inn eller overført av be2 Bruk av videosamtalefunksjonen er eksklusivt kundens avgjørelse.

Informasjonskapsler (cookies)

Enkelte deler av be2 produkttilbud krever bruk av informasjonskapsler (cookies). be2 gjør derfor kundene uttrykkelig oppmerksom på at det brukes informasjonskapsler (cookies).

Informasjonskapsler er små informasjonsfiler som enten ligger tidsbegrenset i arbeidsminnet i en computer (såkalte økt-cookies) eller på harddisken på computeren (permanente cookies). Informasjonskapsler inneholder f.eks. informasjon om brukerens tidligere besøk på serveren, informasjon om hvilke tjenester som ble oppsøkt og hvilke betalingsmetoder som ble brukt ved tidligere kjøp. Hovedformålet med informasjonskapsler er for det første å kunne gi brukeren et tilpasset tilbud på basis av lagrede, personlige innstillinger og for det andre å gjøre bruken av tjenestene så enkel som mulig siden kunden kan oppsøke nettsiden på et senere tidspunkt uten å måtte gjøre alle innstillingene på nytt. Informasjonskapsler blir ikke brukt til å utføre selvstendige programmer eller å laste inn viruser på kundens computer.

be2 bruker økt-informasjonskapsler, partner- og kontaktinformasjonskapsler samt permanente informasjonskapsler.

Økt-informasjonskapsler

be2 bruker såkalte "økt-informasjonskapsler". De lagres ikke på harddisken på kundens computer og slettes når nettleseren stenges. Økt-informasjonskapsler brukes spesielt til logg inn-autentifisering under registreringen.

Partner- og kontakt-informasjonskapsler:

be2 bruker såkalte partner- eller kontakt-informasjonskapsler. Dette er informasjonskapsler som plasseres når kunden kommer inn på be2 tjenester via en reklameflate hos en samarbeidspartner. Disse informasjonskapslene brukes ved avregningen med samarbeidspartneren og inneholder ingen personrelaterte opplysninger om kunden. De slettes automatisk når kunden registrerer seg på be2 nettsiden eller når informasjonskapselens levetid utgår.

Permanente informasjonskapsler:

be2 bruker såkalte "permanente informasjonskapsler" for å lagre de personlige brukerinnstillingene som kunden oppgir når han/hun bruker be2 tjenester. Det gjør før det første at neste gang kunden besøker be2 nettsted, finnes brukerdataene allerede der og for det andre at det automatisk kan fastslås hvilken medlemsstatus kunden har, om han/hun allerede har mottatt spesiell informasjon og reklame eller har deltatt i en spørreundersøkelse. Bruken av permanente informasjonskapsler gjør nettsiden mer personlig og bidrar til å forbedre servicen fra be2.

Partnersider:

Hvis be2 tjenester er knyttet sammen med nettsiden til en samarbeidspartner, er det mulig at også partneren gjør bruk av informasjonskapsler. be2 har ingen kontroll over dette og er ikke ansvarlig for hvordan denne samarbeidspartneren håndterer informasjonskapslene. For deres egen sikkerhet anbefaler be2 kundene å informere seg om personvernbestemmelsene hos hver samarbeidspartner. Tilsvarende gjelder hvis kunden går inn på en app eller nettsiden til en samarbeidspartner via be2-siden.

De fleste nettlesere er stilt inn slik at de aksepterer informasjonskapsler. Kunden har imidlertid både rett og mulighet til å stille inn nettleseren slik den ikke aksepterer informasjonskapsler, eller evt. ber om bekreftelse i hvert tilfelle. Hvis kunden bestemmer seg for å avvise / koble ut informasjonskapsler, kan det imidlertid føres til at omfanget av tjenestene på be2-siden reduseres og at ikke alle tilbud fungerer som de skal.

 

Samtykkeerklæring

I og med avtaleinngåelsen gir jeg mitt samtykke til at be2 S.à.r.l., 13 rue du Commerce L-1351 Luxembourg Luxembourg eller tredjeparter som opptrer på vegne av be2 S.à.r.l. samler og behandler opplysninger om min person til de formål som angis ovenfor.

Jeg har blitt informert om at mitt samtykke vil protokolleres hos be2 S.à.r.l..

Videre har jeg blitt informert om at de opplysningene som samles inn om meg til formålene som angis ovenfor vil behandles i tråd med regelverket i den tyske dataloven (EU GDPR).

Jeg har blitt informert om at behandlingen av opplysningene om meg skjer på frivillig basis og at jeg når som helst kan trekke tilbake samtykkeerklæringen med framtidig virkning, uten at det får negative følger for meg.

For å trekke tilbake samtykket er det nok å sende en e-post med opplysninger om e-post adressen som er registrert hos be2 S.à.r.l., landet der kunden bruker be2-servicen og brukernavnet (alternativt: kundens kontakt-ID) til:

[email protected]

Jeg har blitt informert om at jeg også kan trekke samtykkeerklæringen tilbake med en faks til faksnummer +47 – 215 47 499 eller skriftlig til be2 S.à.r.l., be2 Kundeservice / tilbakekallelse av samtykke / datakorrektur, 13 rue du Commerce L-1351 Luxembourg Luxembourg.

 

Samtykke til behandling av opplysninger for reklameformål

Jeg samtykker i at be2 S.à.r.l. vil sende eller vise tilpasset informasjon om nye eller utfyllende datingprodukter. Dette omfatter også reklame fra be2 S.à.r.l. partnerforetak.

Jeg har blitt informert om at at jeg når som helst kan trekke tilbake samtykket til lagring og bruk av mine data. Dette skjer kostnadsfritt og med virkning for framtiden, uten at det får negative følger for meg. Det er nok å sende en e-post [email protected], med opplysninger om e-post adressen som er registrert hos be2 S.à.r.l., landet der kunden bruker be2-servicen, og brukernavnet (alternativt: kundens kontakt-ID).

Websiden bruker cookies for å gjøre siden mer brukervennlig. Ved å bruke siden godtar du bruk av cookies. Du kan finne mer informasjon om cookies og hvordan du deaktiverer disse her.